Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Nav klāt kāda no dokumentiem

Sods ir Brīdinājums vai 3 EUR

Kodeksā 149.4.1

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu

Sods ir Brīdinājums vai 30 EUR - 70 EUR

Kodeksā 149.4.2

Vadītāja apliecības izmantošana, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta

Sods ir 15 EUR

Kodeksā 149.4.3

Ir aizliegums (ne par punktiem)

Sods ir 40 EUR

Kodeksā 149.4.3

Bez kategorijas

Sods ir 40 EUR - 280 EUR

Punktu skaits: 3

Kodeksā 149.4.4

Nav vadīšanas tiesību

Sods ir 280 EUR - 430 EUR

Kodeksā 149.4.5.1

Ir aizliegums (par punktiem)

Sods ir 280 EUR - 430 EUR

Kodeksā 149.4.5.2

Nav vadīšanas tiesību, atkārtoti gada laikā

Sods ir Arests 5-15 diennaktis un 570 EUR

Kodeksā 149.4.6

Ir aizliegums (par punktiem), atkārtoti gada laikā

Sods ir Arests 5-15 diennaktis un 570 EUR

Kodeksā 149.4.7

Vadītāja vai pasažiera vietas atstāšana bez uzaicinājuma

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.4.8

Ziņu nesniegšana par tiesisko lietotāju

Sods ir 40 EUR - 140 EUR

Kodeksā 149.4.9

Tālruņa, piezīmjdatora, planšetdatora vai viedierīces lietošana, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā (ne brīvrokas režīmā)

Sods ir 25 EUR - 100 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.4.10

Agresīva braukšana

Sods ir 70 EUR - 280 EUR

Punktu skaits: 6

Kodeksā 149.4.11

Cits

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.4.12

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums