Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Nav klāt kāda no dokumentiem

Sods ir Brīdinājums vai 3 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 2 NSV

Kodeksā 149.4.1

Likumā 51.1.pants

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu

Sods ir Brīdinājums vai 30 EUR – 70 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 6 NSV – 14 NSV

Kodeksā 149.4.2

Likumā 51.2.pants

Vadītāja apliecības izmantošana, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta

Sods ir 15 EUR; no 1. jūlija 3 NSV

Kodeksā 149.4.3

Likumā 51.3.pants

Ir aizliegums (ne par punktiem)

Sods ir 40 EUR; no 1. jūlija 8 NSV

Kodeksā 149.4.3

Likumā 51.4.pants

Bez kategorijas

Sods ir 40 EUR – 280 EUR; no 1. jūlija 8 NSV – 56 NSV

Punktu skaits: 3

Kodeksā 149.4.4

Likumā 51.5.pants

Nav vadīšanas tiesību

Sods ir 280 EUR – 430 EUR; no 1. jūlija 56 NSV – 114 NSV

Kodeksā 149.4.5.1

Likumā 51.6.1.pants

Ir aizliegums (par punktiem)

Sods ir 280 EUR – 430 EUR; no 1. jūlija 56 NSV – 114 NSV

Kodeksā 149.4.5.2

Likumā 51.6.2.pants

Nav vadīšanas tiesību, atkārtoti gada laikā

Sods ir Arests 5–15 diennaktis un 570 EUR

Kodeksā 149.4.6

Ir aizliegums (par punktiem), atkārtoti gada laikā

Sods ir Arests 5–15 diennaktis un 570 EUR

Kodeksā 149.4.7

Vadītāja vai pasažiera vietas atstāšana bez uzaicinājuma

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 2 NSV

Kodeksā 149.4.8

Likumā 51.7.pants

Ziņu nesniegšana par tiesisko lietotāju

Sods ir 40 EUR – 140 EUR; no 1. jūlija 14 NSV – 140 NSV

Kodeksā 149.4.9

Likumā 51.8.pants

Tālruņa, piezīmjdatora, planšetdatora vai viedierīces lietošana, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā (ne brīvrokas režīmā)

Sods ir 25 EUR – 100 EUR; no 1. jūlija 5 NSV – 20 NSV

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.4.10

Likumā 51.9.pants

Agresīva braukšana

Sods ir 70 EUR – 280 EUR; no 1. jūlija 14 NSV – 56 NSV

Punktu skaits: 6

Kodeksā 149.4.11

Likumā 51.10.pants

Cits

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.4.12

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums