Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses apdzenot

Sods ir 55 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.31.1

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā

Sods ir 30 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.31.2

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses citos gadījumos

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.31.3

921 Ceļa zīme 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana apdzenot

Sods ir 55 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.31.4

921 Ceļa zīme 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā

Sods ir 30 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.31.5

Uzbraukšana 934 Ceļa zīme 934., 935 Ceļa zīme 935. vai 936 Ceļa zīme 936.ceļa apzīmējumam

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.31.6

TL neapturēšana tieši pirms 929 Ceļa zīme 929. vai 930 Ceļa zīme 930.ceļa apzīmējuma noteiktajos gadījumos

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.31.7

Stāvēšana vietās, kas apzīmētas ar 844 Ceļa zīme 844.papildzīmi vai ar 942 Ceļa zīme 942.ceļa apzīmējumu, ar TL, kuram nav invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes

Sods ir 55 EUR

Kodeksā 149.31.8

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums