Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

Ceļa nedošana vilcienam

Sods ir 140 EUR - 280 EUR

Punktu skaits: 4

Kodeksā 149.14.1

Uzbraukšana uz pārbrauktuves, ja aizliedz dežuranta žests vai deg aizlieguma signals

Sods ir 40 EUR - 70 EUR

Punktu skaits: 4

Kodeksā 149.14.2

Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz vietu, kur jāaptur TL

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.14.3

Uzbraukšana uz pārbrauktuves, ja aiz tās izveidojies sastrēgums

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.14.4

Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz vadītāja rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz pārbrauktuves

Sods ir 55 EUR - 85 EUR

Kodeksā 149.14.5

TL apbraukšana, kuri apturēti pirms pārbrauktuves

Sods ir 55 EUR

Punktu skaits: 4

Kodeksā 149.14.6

Barjeras patvaļīga atvēršana, apbraukšana vai sliežu šķērsošana neparedzētās vietās

Sods ir 140 EUR - 280 EUR un tiesības 6-12 mēn.

Punktu skaits: 6

Kodeksā 149.14.7

Transportēšanai nesagatavotu lauksaimniecības mašīnu, ceļu būves mašīnu, celtniecības mašīnu u.tml. vešanu pāri pārbrauktuvei

Sods ir 40 EUR - 280 EUR

Kodeksā 149.14.8

Pārbrauktuves šķērsošana bez dzelzceļa distances priekšnieka atļaujas ar TL, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus

Sods ir 40 EUR - 280 EUR

Kodeksā 149.14.9

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums