parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili veikšanas noteikumu pārkāpšana

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru vai vieglo automobili veikšana, ja TL vadītājs nav reģistrēts taksometru vadītāju reģistrā

Sods ir vadītājam 10 NSV – 130 NSV un pārvadātājam 70 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 57.1.pants

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru vai vieglo automobili veikšanas noteikumu pārkāpšana, aizliegumu neievērošana vai nenodrošināšana ar noteiktām prasībām atbilstošu aprīkojumu

Sods ir vadītājam Brīdinājums vai 10 NSV – 130 NSV un pārvadātājam 70 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 57.2.pants

Nereģistrētas tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes izmantošana autopārvadājuma pakalpojuma sniegšanai

Sods ir vadītājam 10 NSV – 130 NSV un pārvadātājam 70 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 57.3.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums