TL vilkšanas noteikumu pārkāpšana

TL vilkšana, ja pie tā stūres nav TL vadītāja

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.19.1

Noteiktā attāluma neievērošana starp velkošo un velkamo TL

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.19.2

TL vilkšanas aizlieguma neievērošana

Sods ir 55 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.19.3

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums