Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

Regulēšanas noteikumu pārkāpšana

Luksofora aizliedzošais signāls

Sods ir 30 EUR – 140 EUR; no 1. jūlija 6 NSV – 28 NSV

Punktu skaits: 4

Kodeksā 149.5.1.1

Likumā 52.1.1.pants

Luksofora aizliedzošais signāls (velo/mopēds)

Sods ir 15 EUR

Punktu skaits: 4

Kodeksā 149.5.1.2

Luksofora aizliedzošais signāls (velo)

Sods ir no 1. jūlija 3 NSV

Likumā 52.1.2.pants

Luksofora papildsekcijā nav zaļā bulta

Sods ir 30 EUR – 55 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 6 NSV – 11 NSV

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.5.2.1

Likumā 52.2.pants

Luksofora papildsekcijā nav zaļā bulta (mopēds)

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.5.2.2

Vieta, kur jāaptur transportlīdzeklis

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 2 NSV

Kodeksā 149.5.3

Likumā 52.3.pants

Nepakļaušanās prasībai apturēt transportlīdzekli

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 3 NSV

Kodeksā 149.5.4

Likumā 52.4.pants

Bēgšana (izņemot velosipēdu)

Sods ir Arests 10–15 diennaktis un sods no 1200 EUR līdz 1400 EUR un vadīšanas tiesības 4 g.

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.5.5.1

Bēgšana (izņemot velosipēdu)

Sods ir no 1. jūlija 240 NSV – 400 NSV un vadīšanas tiesības 5 g.

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.5.5.1

Likumā 52.5.pants

Bēgšana (mopēds)

Sods ir 170 EUR

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.5.5.2

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums