Regulēšanas noteikumu pārkāpšana

Luksofora aizliedzošais signāls

Sods ir 30 EUR - 140 EUR

Punktu skaits: 4

Kodeksā 149.5.1.1

Luksofora aizliedzošais signāls (velo/mopēds)

Sods ir 15 EUR

Punktu skaits: 4

Kodeksā 149.5.1.2

Luksofora papildsekcijā nav zaļā bulta

Sods ir 30 EUR - 55 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.5.2.1

Luksofora papildsekcijā nav zaļā bulta (mopēds)

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.5.2.2

Vieta, kur jāaptur transportlīdzeklis

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.5.3

Nepakļaušanās prasībai apturēt transportlīdzekli

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.5.4

Bēgšana (izņemot velosipēdu)

Sods ir Arests 10-15 diennaktis un sods no 1200 EUR līdz 1400 EUR un vadīšanas tiesības 4 g.

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.5.5.1

Bēgšana (mopēds)

Sods ir 170 EUR

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.5.5.2

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums