Regulēšanas noteikumu pārkāpšana

Luksofora aizliedzošais signāls

Sods ir 30 EUR - 140 EUR

Punktu skaits: 4

Kodeksā 149.5.1

Luksofora aizliedzošais signāls (velo/mopēds)

Sods ir 15 EUR

Punktu skaits: 4

Kodeksā 149.5.2

Luksofora papildsekcijā nav zaļā bulta

Sods ir 30 EUR - 55 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.5.3

Luksofora papildsekcijā nav zaļā bulta (mopēds)

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.5.4

Vieta, kur jāaptur transportlīdzeklis

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.5.5

Nepakļaušanās prasībai apturēt transportlīdzekli

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.5.6

Bēgšana (izņemot velosipēdu)

Sods ir Arests 10-15 diennaktis un sods no 1200 EUR līdz 1400 EUR un vadīšanas tiesības 4 g.

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.5.7

Bēgšana (mopēds)

Sods ir 170 EUR

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.5.8

Piezīmes:

  • * 8 punktus piešķir, ja CSNg ir cietuši cilvēki. 4 punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos (iepriekš neminētos) gadījumos, kad noticis CSNg, punktus nepiešķir.
  • ** Ja TL vadītājs ir piesprādzējies ar drošības jostu vai aizsprādzējis aizsargķiveri, bet minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris, TL vadītājam punktus nepiešķir. 1 punktu TL vadītājam piešķir, ja iepriekš minēto pienākumu nav izpildījis TL vadītājs.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums