Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka

Sods ir 15 EUR - 70 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.11.1

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka (velo/mopēds)

Sods ir 7 EUR - 30 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.11.2

Iebraukšana krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā, ja izveidojies sastrēgums

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.11.3

Piezīmes:

  • * 8 punktus piešķir, ja CSNg ir cietuši cilvēki. 4 punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos (iepriekš neminētos) gadījumos, kad noticis CSNg, punktus nepiešķir.
  • ** Ja TL vadītājs ir piesprādzējies ar drošības jostu vai aizsprādzējis aizsargķiveri, bet minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris, TL vadītājam punktus nepiešķir. 1 punktu TL vadītājam piešķir, ja iepriekš minēto pienākumu nav izpildījis TL vadītājs.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums