Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

TL reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

TL nav reģistrēts noteiktajā kārtībā

Sods ir 55 EUR – 140 EUR; no 1. jūlija 11 NSV – 28 NSV

Kodeksā 149.25.1

Likumā 72.1.pants

Nav kādas no noteiktajām numura zīmēm

Sods ir 30 EUR; no 1. jūlija 6 NSV

Kodeksā 149.25.2

Likumā 72.2.pants

Nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm

Sods ir 40 EUR; no 1. jūlija 8 NSV

Kodeksā 149.25.3

Likumā 72.3.pants

Numura zīmes neatbilst attiecīgā TL reģistrācijas dokumentiem

Sods ir 55 EUR – 140 EUR; no 1. jūlija 11 NSV – 28 NSV

Kodeksā 149.25.4

Likumā 72.4.pants

Kaut viena numura zīme nav piestiprināta tai paredzētajā vietā

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 2 NSV

Kodeksā 149.25.5

Likumā 72.5.pants

Numura zīmes nav salasāmas no noteiktā attāluma

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.25.6

Numura zīmes nav salasāmas no attāluma, kas ir divas reizes mazāks par noteikto

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.25.7

Numura zīme neatbilst valsts standartam, ir izmainīta, aizsegta, pārklāta ar aizsargmateriāliem, mehāniski bojāta, locīta vai apslēpta citā veidā

Sods ir no 1. jūlija 11 NSV – 28 NSV

Likumā 72.6.pants

Braukšana ar tramvaju vai trolejbusu, uz kura nav uzkrāsoti reģistrācijas numuri

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 2 NSV

Kodeksā 149.25.8

Likumā 72.7.pants

Norīkojuma došana lietot TL, kuri nav reģistrēti noteiktajā kārtībā (sods īpašniekam)

Sods ir 70 EUR – 140 EUR; no 1. jūlija 14 NSV – 28 NSV

Kodeksā 149.25.9

Likumā 72.8.pants

M1 un N1 kategorijas automobiļa, kas reģistrēts ārvalstī, izmantošana ceļu satiksmē Latvijā, ja tā vadītājs — persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, nav samaksājis noteiktā kārtībā un apjomā TL ekspluatācijas nodokli

Sods ir 150 EUR – 400 EUR; no 1. jūlija 30 NSV – 80 NSV

Kodeksā 149.25.10

Likumā 72.9.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums