TL reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

TL nav reģistrēts noteiktajā kārtībā

Sods ir 55 EUR - 140 EUR

Kodeksā 149.25.1

Nav kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām ir aizsegta

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.25.2

Nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām ir aizsegta

Sods ir 40 EUR

Kodeksā 149.25.3

Numura zīmes neatbilst attiecīgā TL reģistrācijas dokumentiem

Sods ir 55 EUR - 140 EUR

Kodeksā 149.25.4

Kaut viena numura zīme nav piestiprināta tai paredzētajā vietā

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.25.5

Numura zīmes nav salasāmas no noteiktā attāluma

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.25.6

Numura zīmes nav salasāmas no attāluma, kas ir divas reizes mazāks par noteikto

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.25.7

Braukšans ar tramvaju vai trolejbusu, uz kura nav uzkrāsoti reģistrācijas numuri

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.25.8

Norīkojuma došana lietot TL, kuri nav reģistrēti noteiktajā kārtībā (sods īpašniekam)

Sods ir 70 EUR - 140 EUR

Kodeksā 149.25.9

M1 un N1 kategorijas automobiļa, kas reģistrēts ārvalstī, izmantošana ceļu satiksmē Latvijā, ja tā vadītājs — persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, nav samaksājis noteiktā kārtībā un apjomā TL ekspluatācijas nodokli

Sods ir 150 EUR - 400 EUR

Kodeksā 149.25.10

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums