parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu naudas sodi un uzskaites punkti Latvijā

Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Nav klāt kāda no dokumentiem

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu

Regulēšanas noteikumu pārkāpšana

Luksofora aizliedzošais signāls

Luksofora aizliedzošais signāls (velo/mopēds)

Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

Brīdinājuma signāla pārkāpšana

Brīdinājuma signāla pārkāpšana (velo/mopēds)

TL izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

Iebraukšana pretējā virziena joslā (4 vai vairākas joslas)

Iebraukšana vidējā joslā, kas izmantojama braukšanai abos virzienos, bez iemesla, ja ir 3 joslas

Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

Ātruma pārsniegšana līdz 10 km/st, < 7.5 t

Ātruma pārsniegšana līdz 10 km/st, > 7.5 t

Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo TL noteikumu pārkāpšana

Traucējumu radīšana apdzīšanas laikā

Apdzīšanas uzsākšana, ja pa to pašu joslu priekšā brauc un rāda kreisā pagrieziena signālu

Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Apstāšanās ceļa kreisajā pusē, kad tas nav atļauts

Apstāšanās uz brauktuves, ja ceļam ir nomale

Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka (velo/mopēds)

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā

Aizliegtu darbību veikšana

Ceļa nedošana citiem, izbraucot no dzīvojamās zonas

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko TL apzīmētas pieturas

Ceļa nedošana gājējiem, kas šķērso pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem ar baltu spieķi, vai kuri iet uz apturētu tramvaju vai nāk no tā (velo/mopēds)

Ceļa nedošana gājējiem, kas šķērso pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem ar baltu spieķi, vai kuri iet uz apturētu tramvaju vai nāk no tā (velosipēds)

Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

Ceļa nedošana vilcienam

Uzbraukšana uz pārbrauktuves, ja aizliedz dežuranta žests vai deg aizlieguma signāls

TL vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

TL vadīšana vai mācīšana 0.21 - 0.5 promiles: D1, D, D1E, DE, TRAM, TROL, stāžs < 2 g.

TL vadīšana vai mācīšana 0.51 - 1.0 promiles (velo/elektroskrejritenis)

TL vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Operatīvā TL vadīšana, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam TL, jāaptur TL

Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

Braukšana bez iedegtiem dienas / tuvās gaismas lukturiem gaišajā laikā

Braukšana bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm tumšajā laikā / nepietiekamas redzamības apstākļos

TL vilkšanas noteikumu pārkāpšana

TL vilkšana, ja pie tā stūres nav TL vadītāja

Noteiktā attāluma neievērošana starp velkošo un velkamo TL

Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

Braukšanas mācīšana, ja nav atļaujas

Braukšanas mācīšana, ja stāžs ir mazāks par 3 gadiem

TL tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Nav veikta valsts tehniskā apskate (TA)

Nav veikta TL īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, mopēda vadītājam (kurš nav TL īpašnieks (valdītājs, turētājs))

TL reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

TL nav reģistrēts noteiktajā kārtībā

Tāda Krievijas Federācijā reģistrēta TL neatļauta izmantošana ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts Latvijā (no 15.11.2023)

TL pazīšanas zīmju, brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Ir netīras pazīšanas zīmes

Piestiprināta jebkāda cita informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas, krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus

Priekšrocības / aizlieguma / rīkojuma / norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 206 Ceļa zīme 206., 207 Ceļa zīme 207. vai 208 Ceļa zīme 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka) (velo/mopēds)

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 206 Ceļa zīme 206., 207 Ceļa zīme 207. vai 208 Ceļa zīme 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka)

Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses apdzenot

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā

Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Speciālās atļaujas (licences) vai Eiropas Kopienas atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Pasažieru komercpārvadājuma ar autobusu veikšana, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus, kas ietverti normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumu ar autobusu veikšanu

TL vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

TL vadītāju minimālā vecuma neievērošana

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas laikaposma (9 st.) pārsniegšana par līdz 1 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīga noņemšana, uzstādīšana, aizklāšana vai pārvietošana, fiz.persona

Ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīga noņemšana, uzstādīšana, aizklāšana vai pārvietošana, jur.persona

Noteikumu neievērošana attiecībā uz kravas autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšana bez Eiropas Kopienas atļaujas vai bez Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas

Kravas komercpārvadājuma veikšana, ja pārvadātājs nevar uzrādīt Eiropas Kopienas atļauju vai transportlīdzekļa vadītājs — Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju

Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 12t, pilnās masas vai atļautās faktiskās masas pārsniegšana no 5% līdz 10% (neieskaitot)

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 12t, pilnās masas vai atļautās faktiskās masas pārsniegšana no 10% līdz 20% (neieskaitot)

Noteikumu neievērošana attiecībā uz pasažieru autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana bez Eiropas Kopienas atļaujas vai bez Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas

Pasažieru komercpārvadājuma veikšana, ja pārvadātājs nevar uzrādīt Eiropas Kopienas atļauju vai TL vadītājs — Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju

Tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Prasībām neatbilstoša pārvadātāja, autovadītāja vai autotransporta līdzekļa piedāvāšana tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē

Tahogrāfa un ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un TL vadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana

Autopārvadājumu veikšana ar TL, izmantojot tahogrāfu, kuram nav tipa apstiprinājuma

Autopārvadājumu veikšana ar TL, izmantojot tahogrāfu, kura pārbaudi nav veikusi apstiprināta darbnīca

Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas noteikumu pārkāpšana

Nepilnīga TL vadītāja nosūtīšanas deklarācijas uz Latviju aizpildīšana publiskajā saskarnē, kas savienota ar IMI sistēmu

TL vadītāja nosūtīšanas deklarācijas uz Latviju nenosūtīšana publiskajā saskarnē, kas savienota ar IMI sistēmu, līdz nosūtīšanas laikposma sākumam

Cits

Papildu prasību pārkāpšana, velosipēds vai elektroskrejritenis

Tehniskā stāvokļa un aprīkojuma nosacījumu pārkāpšana, velorikša vai elektroskrejritenis

Kopā:

  • 38 sadaļas;
  • 623 noteikumi;
  • 623 pārkāpumu uzskaites punkti.