Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

Braukšana bez iedegtiem dienas / tuvās gaismas lukturiem DGLā

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.17.1

Braukšana bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm DTLā / nepietiekamas redzamības apstākļos

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.17.2

Tālās gaismas lukturu nepārslēgšana uz tuvās gaismas lukturiem apdzīvotās vietās, ja ceļš ir apgaismots vai ja var apžilbināt citus vadītājus

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.17.3

Tālās gaismas lukturu nepārslēgšana uz tuvās gaismas lukturiem, ja pretim braucošā TL vadītājs par lukturu pārslēgšanas nepieciešamību signalizē

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.17.4

Apstāšanās uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām DTLā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

Sods ir 40 EUR

Kodeksā 149.17.5

Stāvēšana uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām DTLā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

Sods ir 55 EUR

Kodeksā 149.17.6

Apstāšanās apdzīvotās vietās uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kuros apstāties aizliegts, DTLā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

Sods ir 40 EUR

Kodeksā 149.17.7

Stāvēšana apdzīvotās vietās uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kuros apstāties aizliegts, DTLā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

Sods ir 55 EUR

Kodeksā 149.17.8

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus, kad atļauts iedegt pakaļējos/ priekšējos miglas lukturus kopā ar tālās gaismas lukturiem, braucot diennakts tumšajā laikā

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.17.9

Prožektora vai grozāmluktura iedegšana TL, kam nav piešķirts operatīvā TL statuss

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.17.10

AGS neiedegšana vai avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam TL DGLā

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.17.11

AGS neiedegšana vai avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam TL DTLā vai nepietiekamas redzamības apstākļos

Sods ir 30 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.17.12

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums