parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Speciālās atļaujas (licences) vai Eiropas Kopienas atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir pārvadātājam 56 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.1.pants

Pasažieru komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus

Sods ir vadītājam 6 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 56 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.2.pants

Starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšana, pārkāpjot noteikumus, kas ietverti normatīvajos aktos par starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem

Sods ir 14 NSV – 28 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.3.pants

Pasažieru neregulārā vai speciālā regulārā komercpārvadājuma veikšana, pārkāpjot pasažieru neregulāro vai speciālo regulāro pārvadājumu veikšanas noteikumus

Sods ir vadītājam 6 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.4.pants

Pasažieru pašpārvadājuma veikšana, pārkāpjot pašpārvadājumu veikšanas noteikumus

Sods ir vadītājam 6 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 56 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.5.pants

Pasažieru kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Sods ir vadītājam 14 NSV un pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.6.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums