Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Lielāka pasažieru skaita pārvadāšana, nekā to norādījis TL izgatavotājs

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1***

Likumā 79.1.pants

Bērnu grupu pārvadāšana autobusā bez pavadoņa klātbūtnes

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Punktu skaits: 1

Likumā 79.2.pants

Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 2

Likumā 79.3.pants

Noteikumu pārkāpšana, kuri reglamentē pasažieru pārvadāšanu kravas automobilī ārpus tā kabīnes

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Likumā 79.4.pants

Pasažieru pārvadāšana ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Likumā 79.5.pants

Par bērnu pārvadāšanu, kuru augums nepārsniedz 150 cm, ja bērns atrodas vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, kas nav aprīkots ar drošības jostu

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Punktu skaits: 2

Likumā 79.6.1.pants

Par bērnu pārvadāšanu, kuru augums nepārsniedz 150 cm, ja TL, kas aprīkots ar drošības jostām, bērns neatrodas viņa vecumam un svaram piemērotā bērnu sēdeklītī vai uz paliktņa, kas uzstādīts atbilstoši tā izgatavotāja norādījumiem, un nav piesprādzēts ar drošības jostu

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Punktu skaits: 2

Likumā 79.6.2.pants

Par bērnu pārvadāšanu, kuru augums nepārsniedz 150 cm, ja bērns tiek pārvadāts ar divriteņu mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu vai sniega motociklu, izņemot gadījumu, kad bērns var noturēt līdzsvaru un aizsniegt kāju atbalstus vai sēž viņa vecumam un svaram atbilstošā sēdeklītī

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Punktu skaits: 2

Likumā 79.6.3.pants

Starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšana, pārkāpjot noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par pasažieru pārvadājumiem

Sods ir 14 NSV – 28 NSV

Likumā 79.7.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums