Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Lielāka pasažieru skaita pārvadāšana, nekā to norādījis TL izgatavotājs

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1***

Kodeksā 149.32.1

Bērnu grupu pārvadāšana autobusā bez pavadoņa klātbūtnes

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.32.2

Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu

Sods ir Brīdinājums vai 30 EUR - 70 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.32.3

Noteikumu pārkāpšana, kuri reglamentē pasažieru pārvadāšanu kravas automobilī ārpus tā kabīnes

Sods ir 30 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.32.4

Pasažieru pārvadāšana ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā

Sods ir 30 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.32.5

Personu pārvadāšana vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, ja automobiļa konstrukcijā nav paredzētas drošības jostas, kā arī uz motocikla sēdekļa

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.32.6

TL vadīšana, kurš aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktajā kārtībā reģistrēts kā taksometrs

Sods ir 70 EUR - 350 EUR

Kodeksā 149.32.7

Starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšana, pārkāpjot noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par pasažieru pārvadājumiem

Sods ir 70 EUR - 140 EUR

Kodeksā 149.32.8

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums