Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

Ātruma pārsniegšana līdz 10 km/st < 7.5 t

Sods ir Brīdinājums

Likumā 55.1.pants

Ātruma pārsniegšana līdz 10 km/st > 7.5 t

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Likumā 55.2.pants

Ātruma pārsniegšana 11-20 km/st < 7.5 t

Sods ir Brīdinājums vai 4 NSV

Likumā 55.3.pants

Ātruma pārsniegšana 11-20 km/st < 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir Brīdinājums vai 8 NSV

Likumā 55.4.pants

Ātruma pārsniegšana 11-20 km/st > 7.5 t

Sods ir Brīdinājums vai 8 NSV

Likumā 55.5.pants

Ātruma pārsniegšana 11-20 km/st > 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 16 NSV

Likumā 55.6.pants

Ātruma pārsniegšana 21-30 km/st < 7.5 t

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Likumā 55.7.pants

Ātruma pārsniegšana 21-30 km/st < 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 16 NSV

Punktu skaits: 1

Likumā 55.8.pants

Ātruma pārsniegšana 21-30 km/st > 7.5 t

Sods ir 16 NSV

Punktu skaits: 1

Likumā 55.9.pants

Ātruma pārsniegšana 21-30 km/st > 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 32 NSV

Punktu skaits: 1

Likumā 55.10.pants

Ātruma pārsniegšana 31-40 km/st < 7.5 t

Sods ir 16 NSV

Punktu skaits: 2

Likumā 55.11.pants

Ātruma pārsniegšana 31-40 km/st < 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 32 NSV

Punktu skaits: 2

Likumā 55.12.pants

Ātruma pārsniegšana 31-40 km/st > 7.5 t

Sods ir 32 NSV

Punktu skaits: 2

Likumā 55.13.pants

Ātruma pārsniegšana 31-40 km/st > 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 64 NSV

Punktu skaits: 2

Likumā 55.14.pants

Ātruma pārsniegšana 41-50 km/st < 7.5 t

Sods ir 32 NSV – 44 NSV

Punktu skaits: 3

Likumā 55.15.pants

Ātruma pārsniegšana 41-50 km/st < 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 48 NSV – 64 NSV

Punktu skaits: 3

Likumā 55.16.pants

Ātruma pārsniegšana 41-50 km/st > 7.5 t

Sods ir 64 NSV – 88 NSV

Punktu skaits: 3

Likumā 55.17.pants

Ātruma pārsniegšana 41-50 km/st > 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 96 NSV – 124 NSV

Punktu skaits: 3

Likumā 55.18.pants

Ātruma pārsniegšana 51-60 km/st < 7.5 t

Sods ir 48 NSV – 64 NSV un tiesības 3 mēn.

Punktu skaits: 4

Likumā 55.19.pants

Ātruma pārsniegšana 51-60 km/st < 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 72 NSV – 92 NSV un tiesības 6 mēn.

Punktu skaits: 4

Likumā 55.20.pants

Ātruma pārsniegšana 51-60 km/st > 7.5 t

Sods ir 96 NSV – 128 NSV un tiesības 6 mēn.

Punktu skaits: 4

Likumā 55.21.pants

Ātruma pārsniegšana 51-60 km/st > 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 140 NSV – 176 NSV un tiesības 12 mēn.

Punktu skaits: 4

Likumā 55.22.pants

Ātruma pārsniegšana vairāk par 60 km/st < 7.5 t

Sods ir 72 NSV – 96 NSV un tiesības 6 mēn.

Punktu skaits: 5

Likumā 55.23.pants

Ātruma pārsniegšana vairāk par 60 km/st < 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 108 NSV – 136 NSV un tiesības 12 mēn.

Punktu skaits: 5

Likumā 55.24.pants

Ātruma pārsniegšana vairāk par 60 km/st > 7.5 t

Sods ir 144 NSV – 192 NSV un tiesības 12 mēn.

Punktu skaits: 5

Likumā 55.25.pants

Ātruma pārsniegšana vairāk par 60 km/st > 7.5 t, apdzīvota vieta (519. vai 555. ceļa zīme) vai dzīvojamā zona (533. ceļa zīme)

Sods ir 208 NSV – 280 NSV un tiesības 24 mēn.

Punktu skaits: 5

Likumā 55.26.pants

Drošas distances neievērošana

Sods ir Brīdinājums vai 5 – 28 NSV

Punktu skaits: 1

Likumā 55.27.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums