Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

Braukšanas mācīšana, ja nav atļaujas

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.20.1

Braukšanas mācīšana, ja stāžs ir mazāks par 3 gadiem

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.20.2

Braukšanas mācīšana ar TL, ar kuru nav atļauts, vai kurš nav aprīkots atbilstoši prasībām

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.20.3

Braukšanas mācīšana personai, kura nav sasniegusi noteikto vecumu

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.20.4

Braukšanas mācīšana uz ceļiem, ja persona nav pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.20.5

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums