Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

Braukšanas mācīšana, ja nav atļaujas

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.20.1

Braukšanas mācīšana, ja stāžs ir mazāks par 3 gadiem

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.20.2

Braukšanas mācīšana ar TL, ar kuru nav atļauts, vai kurš nav aprīkots atbilstoši prasībām

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.20.3

Braukšanas mācīšana personai, kura nav sasniegusi noteikto vecumu

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.20.4

Braukšanas mācīšana uz ceļiem, ja persona nav pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR

Kodeksā 149.20.5

Piezīmes:

  • * 8 punktus piešķir, ja CSNg ir cietuši cilvēki. 4 punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos (iepriekš neminētos) gadījumos, kad noticis CSNg, punktus nepiešķir.
  • ** Ja TL vadītājs ir piesprādzējies ar drošības jostu vai aizsprādzējis aizsargķiveri, bet minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris, TL vadītājam punktus nepiešķir. 1 punktu TL vadītājam piešķir, ja iepriekš minēto pienākumu nav izpildījis TL vadītājs.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums