Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

TL vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

TL konduktoru minimālā vecuma neievērošana

Sods ir 14 NSV – 42 NSV

Likumā 80.1.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas laikaposma (9 st.) pārsniegšana par līdz 1 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.2.1.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas laikaposma (9 st.) pārsniegšana par 1-2 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.2.2.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas laikaposma (9 st.) pārsniegšana par 2 st. un vairāk, ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.2.3.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas laikaposma (9 st.) pārsniegšana par 50% vai vairāk bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 st.

Sods ir 28 NSV – 56 NSV vadītājam un 86 NSV – 140 NSV pārvadātājam

Likumā 80.2.4.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laikaposma (10 st.) pārsniegšana par līdz 1 st., ja pagarinājums ir atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.2.5.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laikaposma (10 st.) pārsniegšana par 1-2 st., ja pagarinājums ir atļauts

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.2.6.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laikaposma (10 st.) pārsniegšana par 2 st. un vairāk, ja pagarinājums ir atļauts

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.2.7.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laikaposma (10 st.) pārsniegšana par 50% bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 st.

Sods ir 28 NSV – 56 NSV vadītājam un 86 NSV – 140 NSV pārvadātājam

Likumā 80.2.8.pants

Iknedēļas TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par 4 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.3.1.pants

Iknedēļas TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par 4-9 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.3.2.pants

Iknedēļas TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par 9-14 st.

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.3.3.pants

Iknedēļas TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25% un vairāk

Sods ir 28 NSV – 56 NSV vadītājam un 86 NSV – 140 NSV pārvadātājam

Likumā 80.3.4.pants

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku līdz 10 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.4.1.pants

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā maksimālā kopējā TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku 10-15 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.4.2.pants

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku 15-22,5 st.

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.4.3.pants

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25% un vairāk

Sods ir 28 NSV – 56 NSV vadītājam un 86 NSV – 140 NSV pārvadātājam

Likumā 80.4.4.pants

Nepārtraukta TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku līdz 30 min., neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.5.1.pants

Nepārtraukta TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku 0,5-1,5 st., neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.5.2.pants

Nepārtraukta TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku 1,5 st. vai vairāk, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.5.3.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 11 st., ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts, saīsināšana par laiku līdz 1 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.6.1.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 11 st., ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts, saīsināšana par laiku 1-2,5 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.6.2.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 11 st., ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts, saīsināšana par laiku 2,5 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.6.3.pants

Saīsinātā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku līdz 1 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.6.4.pants

Saīsinātā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku 1-2 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.6.5.pants

Saīsinātā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku 2 st. un vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.6.6.pants

Sadalītā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 3 st. + 9 st., saīsināšana par laiku līdz 1 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.6.7.pants

Sadalītā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 3 st. + 9 st., saīsināšana par laiku 1-2 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.6.8.pants

Sadalītā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 3 st. + 9 st., saīsināšana par laiku 2 st. un vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.6.9.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku līdz 1 st., ja TL vada vairāki TL vadītāji

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.6.10.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku 1-2 st., ja TL vada vairāki TL vadītāji

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.6.11.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku 2 st. un vairāk, ja TL vada vairāki TL vadītāji

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.6.12.pants

Saīsinātā iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 24 st., saīsināšana par laiku līdz 2 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.7.1.pants

Saīsinātā iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 24 st., saīsināšana par laiku 2-4 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.7.2.pants

Saīsinātā iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 24 st., saīsināšana par laiku 4 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.7.3.pants

Iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 45 st., saīsināšana par laiku līdz 3 st., ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.7.4.pants

Iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 45 st., saīsināšana par laiku 3-9 st., ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.7.5.pants

Iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 45 st., saīsināšana par laiku 9 st. vai vairāk, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.7.6.pants

6 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda par laiku līdz 3 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.8.1.pants

6 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda par laiku 3-12 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.8.2.pants

6 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda par laiku 12 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.8.3.pants

12 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda par laiku līdz 3 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Likumā 80.9.1.pants

12 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda par laiku 3-12 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.9.2.pants

12 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda par laiku 12 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.9.3.pants

Nedēļas atpūtas perioda pēc 12 secīgiem 24 st. periodiem saīsināšana par laiku 2-4 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.10.1.pants

Nedēļas atpūtas perioda pēc 12 secīgiem 24 st. periodiem saīsināšana par laiku 4 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.10.2.pants

No pulksten 22.00 līdz 06.00 TL vadīšanas laikposms pārsniedz 3 st. pirms pārtraukuma par laiku līdz 1,5 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.11.1.pants

No pulksten 22.00 līdz 06.00 TL vadīšanas laikposms pārsniedz 3 st. pirms pārtraukuma par laiku 1,5 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.11.2.pants

Algas sasaistīšana ar nobraukto attālumu vai pārvadātās kravas daudzumu

Sods ir 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.12.pants

TL vadītāja darba organizācijas neesība vai neatbilstība, ja TL vadītājam netiek doti atbilstoši norādījumi, kas tam ļauj ievērot tiesību aktus

Sods ir 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.13.pants

Maksimālā 48 stundu nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku 8-12 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.14.1.pants

Maksimālā 48 stundu nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku 12 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.14.2.pants

Maksimālā 60 st. nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku 5-10 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.15.1.pants

Maksimālā 60 st. nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku 10 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.15.2.pants

Obligātā pārtraukuma samazināšana, ja darba laiks ir 6-9 st., par laiku 10-20 min.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.16.1.pants

Obligātā pārtraukuma samazināšana, ja darba laiks ir 6-9 st., par laiku 20 min. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.16.2.pants

Obligātā pārtraukuma samazināšana, ja darba laiks ir vairāk nekā 9 st., par laiku 15-25 min.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.17.1.pants

Obligātā pārtraukuma samazināšana, ja darba laiks ir vairāk nekā 9 st., par laiku 25 min. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.17.2.pants

Dienas darba laika pārsniegšana katrās 24 st., kad TL vadītājs veic nakts darbu, par laiku 1-3 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Likumā 80.18.1.pants

Dienas darba laika pārsniegšana katrās 24 st., kad TL vadītājs veic nakts darbu, par laiku 3 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.18.2.pants

Darba laika uzskaites datu viltošana vai atteikšanās uzrādīt uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajām kontroles institūcijām

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Likumā 80.19.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums