TL vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

0.21 - 0.5 promiles: D1, D, D1E, DE, TRAM, TROL, stāžs < 2 g.

Sods ir 210 EUR - 430 EUR un tiesības 6 mēn.

Punktu skaits: 6

Kodeksā 149.15.1

0.51 - 1.0 promiles (velo/mopēds)

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.2.1

0.51 - 1.0 promiles

Sods ir 430 EUR - 640 EUR un tiesības 12 mēn.

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.2.2

1.01 - 1.5 promiles (velo/mopēds)

Sods ir 120 EUR

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.3.1

1.01 - 1.5 promiles

Sods ir No 850 EUR līdz 1200 EUR un tiesības 24 mēn. un arests no 5 līdz 10 diennaktīm

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.3.2

Pārsniedz 1.5 promiles (velo/mopēds)

Sods ir 170 EUR

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.4.1

Pārsniedz 1.5 promiles

Sods ir No 1200 EUR līdz 1400 EUR un tiesības 48 mēn. un arests no 10 līdz 15 diennaktīm

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.4.2

Narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē (velo/mopēds)

Sods ir 170 EUR

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.5.1

Narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Sods ir No 1200 EUR līdz 1400 EUR un tiesības 48 mēn. un arests no 10 līdz 15 diennaktīm

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.5.2

Atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas

Sods ir 40 EUR - 280 EUR

Punktu skaits: 3

Kodeksā 149.15.6

Alko, narko vai citu vielu lietošana pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad TL tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga pieprasījuma, līdz pārbaudei (velo/mopēds)

Sods ir 170 EUR

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.7.1

Alko, narko vai citu vielu lietošana pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad TL tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga pieprasījuma, līdz pārbaudei

Sods ir 1200 EUR - 1400 EUR un tiesības 48 mēn. un arests no 10 līdz 15 diennaktīm

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.7.2

Atteikšanās no medicīniskās pārbaudes (velo/mopēds)

Sods ir 170 EUR

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.8.1

Atteikšanās no medicīniskās pārbaudes

Sods ir No 1200 EUR līdz 1400 EUR un tiesības 48 mēn. un arests no 10 līdz 15 diennaktīm

Punktu skaits: 8

Kodeksā 149.15.8.2

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums