Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

TL vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

TL vadīšana vai mācīšana 0.21 - 0.5 promiles: D1, D, D1E, DE, TRAM, TROL, stāžs < 2 g.

Sods ir 42 NSV – 86 NSV un tiesības 6 mēn.

Punktu skaits: 6

Likumā 62.1.pants

TL vadīšana vai mācīšana 0.51 - 1.0 promiles (velo/mopēds)

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 8

Likumā 62.2.1.pants

TL vadīšana vai mācīšana 0.51 - 1.0 promiles

Sods ir 86 NSV – 128 NSV un tiesības 12 mēn.

Punktu skaits: 8

Likumā 62.2.2.pants

TL vadīšana vai mācīšana 1.01 - 1.5 promiles (velo/mopēds)

Sods ir 24 NSV

Punktu skaits: 8

Likumā 62.3.1.pants

TL vadīšana vai mācīšana 1.01 - 1.5 promiles

Sods ir 170 NSV – 280 NSV un tiesības 3 gadi

Punktu skaits: 8

Likumā 62.3.2.pants

TL vadīšana vai mācīšana, pārsniedz 1.5 promiles (velo/mopēds)

Sods ir 34 NSV

Punktu skaits: 8

Likumā 62.4.1.pants

TL vadīšana vai mācīšana, pārsniedz 1.5 promiles

Sods ir 240 NSV – 400 NSV un tiesības 5 gadi

Punktu skaits: 8

Likumā 62.4.2.pants

TL vadīšana vai mācīšana narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē (velo/mopēds)

Sods ir 34 NSV

Punktu skaits: 8

Likumā 62.5.1.pants

TL vadīšana vai mācīšana narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Sods ir 240 NSV – 400 NSV un tiesības 5 gadi

Punktu skaits: 8

Likumā 62.5.2.pants

TL vadīšana vai mācīšana atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas

Sods ir 8 NSV – 56 NSV

Punktu skaits: 3

Likumā 62.6.pants

Alko, narko vai citu vielu lietošana pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad TL tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga pieprasījuma, līdz pārbaudei (velo/mopēds)

Sods ir 34 NSV

Punktu skaits: 8

Likumā 62.7.1.pants

Alko, narko vai citu vielu lietošana pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad TL tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga pieprasījuma, līdz pārbaudei

Sods ir 240 NSV – 400 NSV un tiesības 5 gadi

Punktu skaits: 8

Likumā 62.7.2.pants

Atteikšanās no medicīniskās pārbaudes (velo/mopēds)

Sods ir 34 NSV

Punktu skaits: 8

Likumā 62.8.1.pants

Atteikšanās no medicīniskās pārbaudes

Sods ir 240 NSV – 400 NSV un tiesības 5 gadi

Punktu skaits: 8

Likumā 62.8.2.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums