Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo TL noteikumu pārkāpšana

Traucējumu radīšana apdzīšanas laikā

Sods ir 55 EUR - 85 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.9.1

Apdzīšanas uzsākšana, ja pa to pašu joslu priekšā brauc un rāda kreisā pagrieziena signālu

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.9.2

Traucējumu radīšana apdzenošā TL vadītājam, palielinot ātrumu vai mainot trajektoriju

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.9.3

Apdzīšana krustojumos

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.9.4

Apdzīšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm

Sods ir 55 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.9.5

Apdzīšana tuvāk par 100 metriem pirms dzelzceļa pārbrauktuvēm

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.9.6

Apdzīšana uz gājēju pārejām un kur bīstami

Sods ir 55 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.9.7

Apdzīšana pa pretējā virziena sliežu ceļa klātni

Sods ir 70 EUR - 140 EUR

Punktu skaits: 6

Kodeksā 149.9.8

Ceļa nedošana pretim braucošā TL vadītājam vietās, kur ir apgrūtināta samainīšanās

Sods ir 15 EUR - 70 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.9.9

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums