parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

Brīdinājuma signāla pārkāpšana

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV – 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 53.1.1.pants

Brīdinājuma signāla pārkāpšana (velosipēds)

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 53.1.2.pants

Ceļa nedošana gājējiem vai vadītājiem, kuriem ir priekšroka

Sods ir 3 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 53.2.1.pants

Ceļa nedošana gājējiem vai vadītājiem, kuriem ir priekšroka (velosipēds)

Sods ir 2 NSV – 6 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 53.2.2.pants

Ceļa nedošana trolejbusiem un autobusiem, kuri sāk braukt (apdzīvotā vietā)

Sods ir 3 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 53.3.pants

Trolejbusu un autobusu vadītāju uzsākšana braukt, nepārliecinoties, vai tiek dots ceļš

Sods ir 3 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 53.4.pants

Noteiktā stāvokļa neieņemšana pirms nogriešanās vai apgriešanās p.v.

Sods ir 3 NSV – 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 53.5.pants

Pēc nogriešanās atrodas pretējā braukšanas virziena joslā

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 53.6.pants

Tramvaja sliežu šķērsošana šim nolūkam neparedzētās vietās

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 53.7.pants

Apgriešanās p.v. uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem, gājēju pārejām

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 53.8.pants

Apgriešanās p.v. tuneļos vai vietās, kur ceļa redzamība < 100 m

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 53.9.pants

Apgriešanās p.v. uz dzelzceļa pārbrauktuvēm

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 53.10.pants

Nepamatota iebraukšana p.v. joslā vai nobraukšana no brauktuves, tā apdraudot satiksmes drošību

Sods ir Brīdinājums vai 5 NSV – 28 NSV

Ceļu satiksmes likumā 53.11.1.pants

Nepamatota iebraukšana p.v. joslā vai nobraukšana no brauktuves, tā apdraudot satiksmes drošību (velosipēds)

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV – 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 53.11.2.pants

Traucējumu radīšana vai ceļu satiksmes drošības nenodrošināšana, braucot atpakaļgaitā

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 53.12.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums