Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

TL izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana vairāk par 5%

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.33.1

TL izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana vairāk par 20%

Sods ir 40 EUR

Kodeksā 149.33.2

Kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir 55 EUR

Kodeksā 149.33.3

Kravas konteineru vai kokmateriālu pārvadāšana ar TL, kas nav speciāli paredzēti šim nolūkam un nav attiecīgi reģistrēti

Sods ir 55 EUR

Kodeksā 149.33.4

Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz ārpus TL gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, DGLā

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.33.5

Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz ārpus TL gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, DTLā

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.33.6

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL pieļaujamo faktisko masu līdz 2t vai ass slodzi līdz 0.5t, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, līdz 1t

Sods ir vadītājam 30 EUR – 70 EUR un pārvadātājam 70 EUR – 280 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 40 EUR – 140 EUR vai nosūtītājam jur.personai 70 EUR – 280 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.33.7

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL pieļaujamo faktisko masu 2t - 5t vai ass slodzi 0.5t - 2t, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, 1t - 3t

Sods ir vadītājam 70 EUR – 180 EUR un pārvadātājam 570 EUR – 1400 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 140 EUR – 350 EUR vai nosūtītājam jur.personai 570 EUR – 1400 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.33.8

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL pieļaujamo faktisko masu 5t - 8t vai ass slodzi 2t - 3.5t, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, 3t - 5t

Sods ir vadītājam 180 EUR – 280 EUR un pārvadātājam 1400 EUR – 2300 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 350 EUR – 570 EUR vai nosūtītājam jur.personai 1400 EUR – 2300 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.33.9

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL pieļaujamo faktisko masu par 8t vai vairāk vai ass slodzi par 3.5t vai vairāk, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, par 5t vai vairāk

Sods ir vadītājam 280 EUR – 700 EUR un pārvadātājam 2300 EUR – 5700 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 570 EUR – 700 EUR vai nosūtītājam jur.personai 2300 EUR – 5700 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.33.10

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteiktos TL ar kravu vai bez kravas pieļaujamos gabarītus

Sods ir vadītājam 70 EUR – 140 EUR un pārvadātājam 280 EUR – 570 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 140 EUR – 280 EUR vai nosūtītājam jur.personai 280 EUR – 570 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.33.11

Kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Sods ir vadītājam 70 EUR un pārvadātājam 280 EUR – 700 EUR un nosūtītājam fiz./jur.personai 70 EUR – 140 EUR

Kodeksā 149.33.12

Komercpārvadājuma veikšana ar citas personas TL bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina nomas saistības vai darba tiesiskās attiecības

Sods ir vadītājam 30 EUR – 70 EUR un pārvadātājam 140 EUR – 350 EUR

Kodeksā 149.33.13

Aizlieguma piedalīties ceļu satiksmē, kas uzlikts, konstatējot pārkāpumu autopārvadājumu kontroles laikā, neievērošana

Sods ir vadītājam 280 EUR – 570 EUR un pārvadātājam 700 EUR – 1400 EUR

Kodeksā 149.33.14

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums