TL izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

Iebraukšana pretējā virziena joslā (4 vai vairākas joslas)

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.7.1

Iebraukšana vidējā joslā bez iemesla, ja ir 3 joslas

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.7.2

Braukšana pa joslu, kad tas ir aizliegts (927 Ceļa zīme 927.zīme)

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.7.3

Braukšana pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni, kad nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.7.4

Braukšana pa pretējā virziena tramvaja sliežu ceļa klātni

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.7.5

Braukšana pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.7.6

Braukšana starp joslām

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.7.7

Braukšana pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem u.tml.

Sods ir 55 EUR

Punktu skaits: 3

Kodeksā 149.7.8

Piezīmes:

  • * 8 punktus piešķir, ja CSNg ir cietuši cilvēki. 4 punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos (iepriekš neminētos) gadījumos, kad noticis CSNg, punktus nepiešķir.
  • ** Ja TL vadītājs ir piesprādzējies ar drošības jostu vai aizsprādzējis aizsargķiveri, bet minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris, TL vadītājam punktus nepiešķir. 1 punktu TL vadītājam piešķir, ja iepriekš minēto pienākumu nav izpildījis TL vadītājs.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums