TL izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

Iebraukšana pretējā virziena joslā (4 vai vairākas joslas)

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.7.1

Iebraukšana vidējā joslā bez iemesla, ja ir 3 joslas

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.7.2

Braukšana pa joslu, kad tas ir aizliegts (927 Ceļa zīme 927.zīme)

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.7.3

Braukšana pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni, kad nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.7.4

Braukšana pa pretējā virziena tramvaja sliežu ceļa klātni

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.7.5

Braukšana pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem

Sods ir 40 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.7.6

Braukšana starp joslām

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.7.7

Braukšana pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem u.tml.

Sods ir 55 EUR

Punktu skaits: 3

Kodeksā 149.7.8

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums