parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Noteikumu neievērošana attiecībā uz pasažieru autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana bez Eiropas Kopienas atļaujas vai bez Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas

Sods ir pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.1.pants

Pasažieru komercpārvadājuma veikšana, ja pārvadātājs nevar uzrādīt Eiropas Kopienas atļauju vai TL vadītājs — Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju

Sods ir vadītājam 6 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.2.pants

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana bez Eiropas Kopienas atļaujas vai bez Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas

Sods ir pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.3.pants

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana, ja nevar uzrādīt atļauju pasažieru regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem

Sods ir vadītājam 6 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.4.pants

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana, ja pieturvietas dalībvalstī neatbilst izsniegtajai atļaujai

Sods ir vadītājam 6 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.5.pants

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana bez paredzētā brauciena formulāra

Sods ir pārvadātājam 28 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.6.pants

Pasažieru komercpārvadājuma veikšana bez speciālās atļaujas (licences), pasažieru komercpārvadājumu turpināšana pēc speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās

Sods ir vadītājam/pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.7.pants

Pasažieru komercpārvadājuma veikšana bez licences kartītes

Sods ir pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.8.pants

Pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšana bez apliecinājuma

Sods ir pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.9.pants

Pasažieru pašpārvadājuma veikšana bez pašpārvadājumu sertifikāta

Sods ir pārvadātājam 28 NSV – 56 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.10.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums