Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

TL vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Operatīvā TL vadīšana, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir 30 EUR – 140 EUR; no 1. jūlija 6 NSV – 28 NSV

Kodeksā 149.16.1

Likumā 63.1.pants

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam TL, jāaptur TL

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 3 NSV

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.16.2

Likumā 63.2.pants

Ceļa nedošana noteiktajā kārtībā operatīvajam TL

Sods ir 30 EUR – 70 EUR; no 1. jūlija 6 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.16.3

Likumā 63.3.pants

Oranžo/dzelteno bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 3 NSV

Kodeksā 149.16.4

Likumā 63.4.pants

Vietas atstāšana pēc ceļu satiksmes negadījuma (velo/mopēds)

Sods ir 7 EUR – 55 EUR; no 1. jūlija 2 NSV – 11 NSV

Kodeksā 149.16.5.1

Likumā 63.5.1.pants

Vietas atstāšana pēc ceļu satiksmes negadījuma

Sods ir 70 EUR – 700 EUR un tiesības no 3 līdz 24 mēn.; no 1. jūlija 14 NSV – 140 NSV un tiesības no 3 līdz 24 mēn. vai bez

Kodeksā 149.16.5.2

Likumā 63.5.2.pants

Brauktuves neatbrīvošana pēc ceļu satiksmes negadījuma CSN minētajos gadījumos

Sods ir 30 EUR; no 1. jūlija 6 NSV

Kodeksā 149.16.6

Likumā 63.6.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums