TL vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Operatīvā TL vadīšana, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir 30 EUR - 140 EUR

Kodeksā 149.16.1

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam TL, jāaptur TL

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.16.2

Ceļa nedošana noteiktajā kārtībā operatīvajam TL

Sods ir 30 EUR - 70 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.16.3

Oranžo/dzelteno bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.16.4

Vietas atstāšana pēc ceļu satiksmes negadījuma (velo/mopēds)

Sods ir 7 EUR - 55 EUR

Kodeksā 149.16.5

Vietas atstāšana pēc ceļu satiksmes negadījuma

Sods ir 70 EUR - 700 EUR un tiesības no 3 līdz 24 mēn.

Kodeksā 149.16.6

Brauktuves neatbrīvošana pēc ceļu satiksmes negadījuma CSN minētajos gadījumos

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.16.7

Piezīmes:

  • * 8 punktus piešķir, ja CSNg ir cietuši cilvēki. 4 punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos (iepriekš neminētos) gadījumos, kad noticis CSNg, punktus nepiešķir.
  • ** Ja TL vadītājs ir piesprādzējies ar drošības jostu vai aizsprādzējis aizsargķiveri, bet minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris, TL vadītājam punktus nepiešķir. 1 punktu TL vadītājam piešķir, ja iepriekš minēto pienākumu nav izpildījis TL vadītājs.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums