TL vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Operatīvā TL vadīšana, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir 30 EUR - 140 EUR

Kodeksā 149.16.1

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam TL, jāaptur TL

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.16.2

Ceļa nedošana noteiktajā kārtībā operatīvajam TL

Sods ir 30 EUR - 70 EUR

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.16.3

Oranžo/dzelteno bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.16.4

Vietas atstāšana pēc ceļu satiksmes negadījuma (velo/mopēds)

Sods ir 7 EUR - 55 EUR

Kodeksā 149.16.5.1

Vietas atstāšana pēc ceļu satiksmes negadījuma

Sods ir 70 EUR - 700 EUR un tiesības no 3 līdz 24 mēn.

Kodeksā 149.16.5.2

Brauktuves neatbrīvošana pēc ceļu satiksmes negadījuma CSN minētajos gadījumos

Sods ir 30 EUR

Kodeksā 149.16.6

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums