parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Apstāšanās ceļa kreisajā pusē, kad tas nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.1.1.pants

Apstāšanās uz brauktuves, ja ceļam ir nomale

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.1.2.pants

Apstāšanās nepietiekami tuvu brauktuves malai (0.5m)

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.1.3.pants

Apstāšanās vietās, kur aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.1.4.pants

Apstāšanās vietās, kur mala vai apmale apzīmēta ar 920 Ceļa zīme 920., 943 Ceļa zīme 943., 947 Ceļa zīme 947. zīmēm

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.1.6.pants

Apstāšanās otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.1.pants

Apstāšanās uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.2.pants

Apstāšanās vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un TL ir mazāks par 3m

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.3.pants

Apstāšanās uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso gājēju/velosipēdu ceļš, vai tuvāk par 5m no šīm vietām

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.4.pants

Apstāšanās krustojumā un tuvāk par 5m no tā

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.5.pants

Apstāšanās tuvāk par 25m pirms un 10m aiz 541 Ceļa zīme 541., 542 Ceļa zīme 542. vai 543 Ceļa zīme 543. ceļa zīmes

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.6.pants

Apstāšanās uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.7.pants

Apstāšanās 326 Ceļa zīme 326. ceļa zīmes darbības zonā

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.8.pants

Apstāšanās uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.9.pants

Apstāšanās tuneļos

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.10.pants

Apstāšanās uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem vai velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts

Sods ir Brīdinājums vai 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.2.11.pants

Apstāšanās uz dzelzceļa pārbrauktuvēm

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.3.pants

Stāvēšana ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.4.1.pants

Stāvēšana uz brauktuves, ja ceļam ir nomale

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.4.2.pants

Stāvēšana nepietiekami tuvu brauktuves malai (0.5m)

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.4.3.pants

Stāvēšana vietās, kur aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.4.4.pants

Stāvēšana uz ietvēm, gājēju/velosipēdu ceļiem, velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.4.5.pants

Stāvēšana vietās, kur mala vai apmale apzīmēta ar 920 Ceļa zīme 920., 943 Ceļa zīme 943., 947 Ceļa zīme 947. zīmēm

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.4.6.pants

Stāvēšana ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100m no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās — tuvāk par 50m no tās

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.4.7.pants

Stāvēšana vietās, kur nav iespējams piebraukt, nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.4.8.pants

Stāvēšana otrajā rindā

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.1.pants

Stāvēšana uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.2.pants

Stāvēšana daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100m

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.3.pants

Stāvēšana vietās, kur TL var neļaut braukt citiem TL vai traucē gājēju pārvietošanos

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.4.pants

Stāvēšana uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.5.pants

Stāvēšana vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu TL ir mazāks par 3m

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.6.pants

Stāvēšana uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso gājēju/velosipēdu ceļš, vai tuvāk par 5m no šīm vietām

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.7.pants

Stāvēšana krustojumā un tuvāk par 5m no tā

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.8.pants

Stāvēšana tuvāk par 25m pirms un 10m aiz 541 Ceļa zīme 541., 542 Ceļa zīme 542. vai 543 Ceļa zīme 543. ceļa zīmes

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.9.pants

Stāvēšana uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.10.pants

Stāvēšana 326 Ceļa zīme 326. zīmes darbības zonā

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.11.pants

Stāvēšana 327 Ceļa zīme 327.zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328 Ceļa zīme 328./329 Ceļa zīme 329. zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523 Ceļa zīme 523. zīmi

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.12.pants

Stāvēšana vietās, kur brauktuves mala/apmale apzīmēta ar 944 Ceļa zīme 944. zīmi, un vietās, kas apzīmētas ar 945 Ceļa zīme 945. zīmi

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.13.pants

Stāvēšana tuneļos

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.5.14.pants

Stāvēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm

Sods ir 28 NSV – 56 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.6.pants

Nepareizi novietots TL stāvvietā, kurā TL novietošanas veids noteikts ar 830 Ceļa zīme 830., 831 Ceļa zīme 831., 832 Ceļa zīme 832., 833 Ceļa zīme 833., 834 Ceļa zīme 834., 835 Ceļa zīme 835., 836 Ceļa zīme 836., 837 Ceļa zīme 837., 838 Ceļa zīme 838., 839 Ceļa zīme 839. papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī par 840 Ceļa zīme 840. un 849 Ceļa zīme 849. papildzīmes prasību pārkāpšanu 537 Ceļa zīme 537. vai 539 Ceļa zīme 539. zīmes darbības zonā

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.7.pants

TL vadītāja vietas atstāšana, ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu TL izkustēšanos no vietas

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 57.8.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums