Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

TL tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Nav veikta valsts tehniskā apskate (TA)

Sods ir 55 EUR – 120 EUR; no 1. jūlija 11 NSV – 24 NSV

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.24.1

Likumā 71.1.pants

Nav OCTA (mopēds), vadītājam

Sods ir 30 EUR – 55 EUR; no 1. jūlija 6 NSV – 11 NSV

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.24.2.1

Likumā 71.2.1.pants

Nav OCTA, vadītājam

Sods ir 85 EUR – 120 EUR; no 1. jūlija 17 NSV – 24 NSV

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.24.2.2

Likumā 71.2.2.pants

Nav OCTA (kravas auto / autobuss, pilna masa > 12 t), īpašniekam

Sods ir no 1. jūlija 80 NSV – 140 NSV

Punktu skaits: 2

Likumā 71.2.3.pants

Nav OCTA, īpašniekam un tirdzniecības uzņēmumam, ja tirdzniecībā

Sods ir no 1. jūlija 70 NSV – 130 NSV

Punktu skaits: 2

Likumā 71.2.4.pants

Norīkojuma došana lietot TL, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka OCTA

Sods ir 280 EUR – 430 EUR

Kodeksā 149.24.3

Braukšana tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar TL, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 3 NSV

Kodeksā 149.24.4

Likumā 71.3.pants

Braukšana tumšajā laikā ar TL, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem

Sods ir 40 EUR; no 1. jūlija 8 NSV

Kodeksā 149.24.5

Likumā 71.4.pants

Braukšana nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar TL, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 3 NSV

Kodeksā 149.24.6

Likumā 71.5.pants

Braukšana nepietiekamas redzamības apstākļos ar TL, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus neviens no priekšējiem miglas lukturiem

Sods ir 40 EUR; no 1. jūlija 8 NSV

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.24.7

Likumā 71.6.pants

Braukšana tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar TL, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no bremzēšanas signāllukturiem

Sods ir 40 EUR; no 1. jūlija 8 NSV

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.24.8

Likumā 71.7.pants

Braukšana tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar TL, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem

Sods ir 30 EUR; no 1. jūlija 6 NSV

Kodeksā 149.24.9

Likumā 71.8.pants

Braukšana gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar TL, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem

Sods ir 30 EUR; no 1. jūlija 6 NSV

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.24.10

Likumā 71.9.pants

Braukšana lietus vai snigšanas laikā ar TL, kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs

Sods ir 30 EUR; no 1. jūlija 6 NSV

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.24.11

Likumā 71.10.pants

Braukšana ar TL, kura stūres iekārtas bojājumi vai darba bremžu sistēma neļauj vadītājam izdarīt manevru, vai braukšana ar TL sastāvu, kura vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu

Sods ir 55 EUR – 85 EUR; no 1. jūlija 11 NSV – 17 NSV

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.24.12

Likumā 71.11.pants

Braukšana ar TL, kurš nav apgādāts ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu vai ugunsdzēšamo aparātu

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR; no 1. jūlija Brīdinājums vai 2 NSV

Kodeksā 149.24.13

Likumā 71.12.pants

Braukšana ar TL bez drošības jostām, ja tās ir paredzētas konstrukcijā

Sods ir 30 EUR; no 1. jūlija 6 NSV

Kodeksā 149.24.14

Likumā 71.13.pants

Braukšana 01.12-01.03 ar automobili vai autobusu, masa < 3.5 tonnas un nav aprīkots ar ziemas riepām

Sods ir 30 EUR; no 1. jūlija 6 NSV

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.24.15

Likumā 71.14.pants

Braukšana 01.05-01.10 ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm

Sods ir 30 EUR; no 1. jūlija 6 NSV

Kodeksā 149.24.16

Likumā 71.15.pants

Braukšana ar antiradaru

Sods ir 55 EUR un ierīces konfiskācija; no 1. jūlija 11 NSV

Kodeksā 149.24.17

Likumā 71.16.pants

Braukšana ar TL, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) vai kuram ir speciālais krāsojums, ja nav operatīvais TL

Sods ir 140 EUR – 430 EUR; no 1. jūlija 28 NSV – 86 NSV

Punktu skaits: 2

Kodeksā 149.24.18

Likumā 71.17.pants

Norīkojuma došana lietot TL, kam ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai nav valsts tehniskā apskate

Sods ir 70 EUR – 140 EUR; no 1. jūlija 14 NSV – 28 NSV

Kodeksā 149.24.19

Likumā 71.18.pants

Braukšana ar automobili, kura stikli pārklāti ar pārklājumu, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām

Sods ir 85 EUR; no 1. jūlija 17 NSV

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.24.20

Likumā 71.19.pants

Ja ir nepietiekams riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību (fiz.persona)

Sods ir Vadītājam 15 EUR – 55 EUR un Īpašniekam 55 EUR – 140 EUR; no 1. jūlija 11 NSV – 28 NSV

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.24.21.1

Likumā 71.20.1.pants

Ja ir nepietiekams riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību (jur.persona)

Sods ir Vadītājam 15 EUR – 55 EUR un Īpašniekam 70 EUR – 700 EUR; no 1. jūlija 14 NSV – 140 NSV

Punktu skaits: 1

Kodeksā 149.24.21.2

Likumā 71.20.2.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums