Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

Cits

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR – 30 EUR

Kodeksā 149.21

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR – 30 EUR

Kodeksā 149.22

Pasažieriem noteikto pienākumu pārkāpšana

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.23.1

Gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana

Sods ir Brīdinājums vai 7 EUR – 30 EUR

Kodeksā 149.23.2

Atteikšanās pakļauties autotransporta kontroles institūciju amatpersonu likumīgajām prasībām nogādāt TL tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kontrolei vai gabarītu, faktiskās masas vai ass slodzes kontrolei, kā arī nodot TL minēto kontroļu veikšanai, fiz.personai

Sods ir 140 EUR – 700 EUR

Kodeksā 149.39.1.1

Atteikšanās pakļauties autotransporta kontroles institūciju amatpersonu likumīgajām prasībām nogādāt TL tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kontrolei vai gabarītu, faktiskās masas vai ass slodzes kontrolei, kā arī nodot TL minēto kontroļu veikšanai, fiz.personai

Sods ir 1400 EUR – 7100 EUR

Kodeksā 149.39.1.2

Atteikšanās iesniegt pārbaudei normatīvajos aktos noteiktos dokumentus pēc autotransporta kontroles institūciju amatpersonu pieprasījuma, jur.personai

Sods ir 700 EUR – 2100 EUR

Kodeksā 149.39.2

Likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošana, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta pilnā apmērā

Sods ir 60 EUR – 120 EUR vadītājam un 300 EUR – 500 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.40.1

Likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošana, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta

Sods ir 180 EUR – 360 EUR vadītājam un 500 EUR – 1000 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.40.2

TL odometra rādījumu izmainīšana, fiz.persona

Sods ir līdz 100 EUR; no 1. jūlija līdz 20 NSV

Kodeksā 149.41.1.1

Likumā 81.1.1.pants

TL odometra rādījumu izmainīšana, jur.persona

Sods ir līdz 1000 EUR; no 1. jūlija līdz 200 NSV

Kodeksā 149.41.1.2

Likumā 81.1.2.pants

TL odometra rādījumu izmainīšanas pakalpojuma piedāvāšana/sniegšana, fiz.persona

Sods ir līdz 200 EUR; no 1. jūlija līdz 40 NSV

Kodeksā 149.41.2.1

Likumā 81.2.1.pants

TL odometra rādījumu izmainīšanas pakalpojuma piedāvāšana/sniegšana, jur.persona

Sods ir līdz 2000 EUR; no 1. jūlija līdz 400 NSV

Kodeksā 149.41.2.2

Likumā 81.2.1.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums