Денежные штрафы и учетные пункты за нарушения правил дорожного движения в Латвии

Нарушение общих правил дорожного движения

Nav klāt kāda no dokumentiem — штраф Brīdinājums vai 3 EUR.

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu — штраф Brīdinājums vai 30 EUR - 70 EUR.

Нарушения правил регулировки

Luksofora aizliedzošais signāls — штраф 30 EUR - 140 EUR.

Luksofora aizliedzošais signāls (velo/mopēds) — штраф 15 EUR.

Нарушения правил начала и окончания движения

Brīdinājuma signāla pārkāpšana — штраф Brīdinājums vai 15 EUR - 30 EUR.

Brīdinājuma signāla pārkāpšana (velo/mopēds) — штраф Brīdinājums vai 7 EUR.

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части

Iebraukšana pretējā virziena joslā (4 vai vairākas joslas) — штраф 40 EUR.

Iebraukšana vidējā joslā bez iemesla, ja ir 3 joslas — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

Несоблюдение скорости, дистанции и интервала

Ātruma pārsniegšana līdz 10 km/st < 7.5 t — штраф Brīdinājums.

Ātruma pārsniegšana līdz 10 km/st > 7.5 t — штраф Brīdinājums vai 10 EUR.

Нарушение правил обгона

Traucējumu radīšana apdzīšanas laikā — штраф 55 EUR - 85 EUR.

Apdzīšanas uzsākšana, ja pa to pašu joslu priekšā brauc un rāda kreisā pagrieziena signālu — штраф 40 EUR.

Нарушение правил остановки и стоянки

Apstāšanās ceļa kreisajā pusē, kad tas nav atļauts — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

Apstāšanās uz brauktuves, ja ceļam ir nomale — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

Нарушение порядка езды на перекрестках

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka — штраф 15 EUR - 70 EUR.

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka (velo/mopēds) — штраф 7 EUR - 30 EUR.

Нарушение правил дорожного движения в жилой зоне

Aizliegtu darbību veikšana — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

Ceļa nedošana citiem, izbraucot no dzīvojamās zonas — штраф 15 EUR - 70 EUR.

Нарушение правил дорожного движения на остановках общественного транспорта и на пешеходных переходах

Ceļa nedošana gājējiem, kas šķērso pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem ar baltu spieķi, vai kuri iet uz apturētu tramvaju vai nāk no tā (velo/mopēds) — штраф 7 EUR - 30 EUR.

Ceļa nedošana gājējiem, kas šķērso pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem ar baltu spieķi, vai kuri iet uz apturētu tramvaju vai nāk no tā — штраф 15 EUR - 70 EUR.

Нарушение правил пересечения железнодорожного переезда

Ceļa nedošana vilcienam — штраф 140 EUR - 280 EUR.

Uzbraukšana uz pārbrauktuves, ja aizliedz dežuranta žests vai deg aizlieguma signals — штраф 40 EUR - 70 EUR.

Управление транспортом в алкогольном опьянении или под воздействием наркотиков или других опьяняющих средств

0.21 - 0.5 promiles: D1, D, D1E, DE, TRAM, TROL, stāžs < 2 g. — штраф 210 EUR - 430 EUR un tiesības 6 mēn..

0.51 - 1.0 promiles (velo/mopēds) — штраф 40 EUR.

Нарушения водителей в особых случаях

Operatīvā TL vadīšana, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšana — штраф 30 EUR - 140 EUR.

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam TL, jāaptur TL — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

Нарушение правил использования устройств наружного освещения

Braukšana bez iedegtiem dienas / tuvās gaismas lukturiem DGLā — штраф Brīdinājums vai 7 EUR.

Braukšana bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm DTLā / nepietiekamas redzamības apstākļos — штраф 40 EUR.

Нарушение правил буксировки

TL vilkšana, ja pie tā stūres nav TL vadītāja — штраф 40 EUR.

Noteiktā attāluma neievērošana starp velkošo un velkamo TL — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

Нарушение правил обучения езде

Braukšanas mācīšana, ja nav atļaujas — штраф 30 EUR.

Braukšanas mācīšana, ja stāžs ir mazāks par 3 gadiem — штраф 30 EUR.

Нарушение условий технического состояния транспорта и оборудования

Nav veikta valsts tehniskā apskate (TA) — штраф 55 EUR - 120 EUR.

Nav OCTA (mopēds) — штраф 30 EUR - 55 EUR.

Нарушение правил регистрации и использования номерных знаков

TL nav reģistrēts noteiktajā kārtībā — штраф 55 EUR - 140 EUR.

Nav kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām ir aizsegta — штраф 30 EUR.

Нарушение правил использования опознавательных знаков, предупреждающих устройств и обозначений

Ir netīras pazīšanas zīmes — штраф Brīdinājums vai 7 EUR.

Piestiprināta jebkāda cita informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas, krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

Нарушение требований дорожных знаков преимущества / запрета / порядка / указа

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 206 Ceļa zīme 206., 207 Ceļa zīme 207. vai 208 Ceļa zīme 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka) (velo/mopēds) — штраф 7 EUR.

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 206 Ceļa zīme 206., 207 Ceļa zīme 207. vai 208 Ceļa zīme 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka) — штраф 15 EUR - 70 EUR.

Нарушение требований дорожных обозначений

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses apdzenot — штраф 55 EUR.

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā — штраф 30 EUR.

Нарушение правил перевозки пассажиров

Lielāka pasažieru skaita pārvadāšana, nekā to norādījis TL izgatavotājs — штраф 40 EUR.

Bērnu grupu pārvadāšana autobusā bez pavadoņa klātbūtnes — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

Нарушение правил перевозки груза

TL izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana vairāk par 5% — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

TL izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana vairāk par 20% — штраф 40 EUR.

Нарушение правил связанных с перевозкой опасных грузов

Bīstamās kravas nodošana pārvadāšanai bez normatīvajos aktos paredzētajām norādēm par bīstamās kravas esamību TL — штраф fiz.personai 430 EUR - 700 EUR vai jur.personai 2900 EUR - 7100 EUR.

Bīstamās kravas autopārvadājuma veikšana bez bīstamo kravu autopārvadājumam nepieciešamajiem dokumentiem vai TL vadītāja nenodrošināšana ar šādiem dokumentiem, vai šādu dokumentu nepareiza noformēšana — штраф vadītājam 40 EUR - 140 EUR un pārvadātājam 140 EUR - 1000 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 70 EUR - 430 EUR vai nosūtītājam jur.personai 140 EUR - 1400 EUR.

Нарушение правил перевозки скоропортящихся продуктов в автотранспорте

Temperatūras mērījumu nesaglabāšana — штраф 15 EUR - 30 EUR.

Temperatūras mērījumu nesaglabāšana atkārtoti gada laikā — штраф 50 EUR - 140 EUR.

Несоблюдение праил относящихся к необходимым документам для перевозки

Ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta — штраф 3 EUR.

Pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšana, ja nav pasūtītāja sagatavota apliecinājuma — штраф 7 EUR vadītājam un 35 EUR pārvadātājam.

Нарушение правил работы и отдыха водителя

Nepārtraukta TL vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par 30 min. — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

Nepārtraukta TL vadīšanas laika pārsniegšana 30-90 min. — штраф 40 EUR - 70 EUR vadītājam un 70 EUR - 210 EUR pārvadātājam.

Нарушение правил использования устройств ограничения скорости и правил регистрации времени работы и отдыха водителя

Tahogrammas izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku, dati ir salasāmi — штраф Brīdinājums vai 15 EUR.

Tahogrammas izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku, dati nav salasāmi — штраф 140 EUR - 280 EUR vadītājam un 430 EUR - 700 EUR pārvadātājam.

Другое

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem — штраф Brīdinājums vai 7 EUR - 30 EUR.

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem — штраф Brīdinājums vai 7 EUR - 30 EUR.

Всего:

  • Разделов: 30;
  • Правил: 400;
  • Учетных пунктов: 400.