Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta

Sods ir 3 EUR

Kodeksā 149.36.1

Pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšana, ja nav pasūtītāja sagatavota apliecinājuma

Sods ir 7 EUR vadītājam un 35 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.36.2

Pasažieru / kravas pašpārvadājuma veikšana, pārkāpjot sertifikāta noteikumus

Sods ir 15 EUR – 35 EUR vadītājam un 70 EUR – 140 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.36.3

Pasažieru / kravas pašpārvadājuma veikšana bez sertifikāta

Sods ir 140 EUR – 280 EUR

Kodeksā 149.36.4

Pasažieru / kravas komercpārvadājuma veikšana bez licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas

Sods ir 210 EUR – 430 EUR

Kodeksā 149.36.5

Pasažieru / kravas komercpārvadājuma veikšana, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus

Sods ir 30 EUR – 55 EUR vadītājam un 140 EUR – 280 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.36.6

Licences vai Eiropas Kopienas atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir 210 EUR – 430 EUR

Kodeksā 149.36.7

Starptautiskā komercpārvadājuma veikšana, pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas izmantošanas noteikumus

Sods ir 55 EUR

Kodeksā 149.36.8

Starptautiskā komercpārvadājuma veikšana bez starptautisko autopārvadājumu atļaujas attiecīgajam autopārvadājuma veidam

Sods ir 280 EUR – 430 EUR

Kodeksā 149.36.9

Starptautiskā komercpārvadājuma veikšana bez nepieciešamā autovadītāja atestāta, ja TL vadītājs nav ES dalībvalsts pilsonis

Sods ir 70 EUR

Kodeksā 149.36.10

Pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšana bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas vai apliecinājuma

Sods ir 210 EUR – 430 EUR

Kodeksā 149.36.11

Pasažieru neregulārā komercpārvadājuma veikšana pēc pasūtījuma bez rakstveidā noslēgta pārvadājuma līguma

Sods ir 30 EUR – 70 EUR vadītājam un 280 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.36.12

Eiropas Transporta ministru konferences atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 280 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.36.13

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums