Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Temperatūras mērījumu nesaglabāšana

Sods ir 15 EUR – 30 EUR

Kodeksā 149.35.1

Temperatūras mērījumu nesaglabāšana atkārtoti gada laikā

Sods ir 50 EUR – 140 EUR

Kodeksā 149.35.2

Temperatūras režīma nenodrošināšana pārvadāšanas laikā

Sods ir 70 EUR – 140 EUR

Kodeksā 149.35.3

Temperatūras režīma nenodrošināšana iekraušanas laikā

Sods ir 70 EUR – 140 EUR

Kodeksā 149.35.4

Temperatūras režīma nenodrošināšana pārvadāšanas / iekraušanas laikā atkārtoti gada laikā

Sods ir 140 EUR – 280 EUR

Kodeksā 149.35.5

Ātrbojīgu pārtikas produktu nodošana pārvadājuma veikšanai vai iekraušana TL, kurā nav spec. iekārtas (neatbilst prasībām, nav veikta regulārā pārbaude)

Sods ir 140 EUR – 280 EUR

Kodeksā 149.35.6

Ātrbojīgu pārtikas produktu nodošana pārvadājuma veikšanai vai iekraušana TL, kurā nav spec. iekārtas (neatbilst prasībām, nav veikta regulārā pārbaude) atkārtoti gada laikā

Sods ir 280 EUR – 570 EUR

Kodeksā 149.35.7

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums