Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Temperatūras mērījumu nesaglabāšana

Sods ir 15 EUR - 30 EUR

Kodeksā 149.35.1

Temperatūras mērījumu nesaglabāšana atkārtoti gada laikā

Sods ir 50 EUR - 140 EUR

Kodeksā 149.35.2

Temperatūras režīma nenodrošināšana pārvadāšanas laikā

Sods ir 70 EUR - 140 EUR

Kodeksā 149.35.3

Temperatūras režīma nenodrošināšana iekraušanas laikā

Sods ir 70 EUR - 140 EUR

Kodeksā 149.35.4

Temperatūras režīma nenodrošināšana pārvadāšanas / iekraušanas laikā atkārtoti gada laikā

Sods ir 140 EUR - 280 EUR

Kodeksā 149.35.5

Ātrbojīgu pārtikas produktu nodošana pārvadājuma veikšanai vai iekraušana TL, kurā nav spec. iekārtas (neatbilst prasībām, nav veikta regulārā pārbaude)

Sods ir 140 EUR - 280 EUR

Kodeksā 149.35.6

Ātrbojīgu pārtikas produktu nodošana pārvadājuma veikšanai vai iekraušana TL, kurā nav spec. iekārtas (neatbilst prasībām, nav veikta regulārā pārbaude) atkārtoti gada laikā

Sods ir 280 EUR - 570 EUR

Kodeksā 149.35.7

Piezīmes:

  • * 8 punktus piešķir, ja CSNg ir cietuši cilvēki. 4 punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos (iepriekš neminētos) gadījumos, kad noticis CSNg, punktus nepiešķir.
  • ** Ja TL vadītājs ir piesprādzējies ar drošības jostu vai aizsprādzējis aizsargķiveri, bet minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris, TL vadītājam punktus nepiešķir. 1 punktu TL vadītājam piešķir, ja iepriekš minēto pienākumu nav izpildījis TL vadītājs.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums