Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

TL vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

Nepārtraukta TL vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par 30 min.

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.1

Nepārtraukta TL vadīšanas laika pārsniegšana 30-90 min.

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.2

Nepārtraukta TL vadīšanas laika pārsniegšana vairāk par 90 min.

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.3

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 11 st.) saīsināšana mazāk par 1 st.

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.4

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 11 st.) saīsināšana par 1-2.5 st.

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.5

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 11 st.) saīsināšana vairāk par 2.5 st.

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.6

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 9 st.) saīsināšana mazāk par 1 st.

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.7

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 9 st.) saīsināšana par 1-2 st.

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.8

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 9 st.) saīsināšana vairāk par 2 st.

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.9

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 3+9 st.) saīsināšana mazāk par 1 st.

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.10

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 3+9 st.) saīsināšana par 1-2 st.

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.11

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 3+9 st.) saīsināšana vairāk par 2 st.

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.12

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 9 st.) saīsināšana mazāk par 1 st., vairāki vadītāji

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.13

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 9 st.) saīsināšana par 1-2 st., vairāki vadītāji

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.14

Ikdienas atpūtas laika (vismaz 9 st.) saīsināšana vairāk par 2 st., vairāki vadītāji

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.15

Saīsinātā iknedēļas atpūtas laika 24 st. saīsināšana mazāk par 2 st.

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.16

Saīsinātā iknedēļas atpūtas laika 24 st. saīsināšana par 2-4 st.

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.17

Saīsinātā iknedēļas atpūtas laika 24 st. saīsināšana vairāk par 4 st.

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.18

Iknedēļas atpūtas laika 45 st. saīsināšana mazāk par 3 st.

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.19

Iknedēļas atpūtas laika 45 st. saīsināšana par 3-9 st.

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.20

Iknedēļas atpūtas laika 45 st. saīsināšana vairāk par 9 st.

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.21

Ikdienas TL vadīšanas laika 9 st. pārsniegšana mazāk par 1 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.22

Ikdienas TL vadīšanas laika 9 st. pārsniegšana 1-2 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.23

Ikdienas TL vadīšanas laika 9 st. pārsniegšana vairāk par 2 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.24

Ikdienas TL vadīšanas laika 9 st. pārsniegšana mazāk par 1 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.25

Ikdienas TL vadīšanas laika 9 st. pārsniegšana 1-2 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.26

Ikdienas TL vadīšanas laika 9 st. pārsniegšana vairāk par 2 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.27

Ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laika 10 st. pārsniegšana mazāk par 1 st., ja pagarinājums ir atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.28

Ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laika 10 st. pārsniegšana 1-2 st., ja pagarinājums ir atļauts

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.29

Ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laika 10 st. pārsniegšana vairāk par 2 st., ja pagarinājums ir atļauts

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.30

Iknedēļas TL vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par 4 st.

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.31

Iknedēļas TL vadīšanas laika pārsniegšana 4-14 st.

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.32

Iknedēļas TL vadīšanas laika pārsniegšana vairāk par 14 st.

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.33

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā TL vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par 10 st.

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.37.34

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā TL vadīšanas laika pārsniegšana 10-22.5 st.

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.35

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā TL vadīšanas laika pārsniegšana vairāk par 22.5 st.

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.37.36

TL vadītāja darba un atpūtas laika pārkāpumi, kas konstatēti kontroles laikā uzņēmumā

Sods ir 140 EUR – 1400 EUR

Kodeksā 149.37.37

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums